Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán obce

2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Návrh VZN 2020

Textová časť

V.č.1 širšie vzťahy

Náložka č.1

V.č.2 Komplexný urbanistický návrh riešeného územia obce

Náložka č.2

V.č.3 Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia obce

Náložka č.3

V.č.4 Návrh dopravy

Náložka č.4

V.č.5 Návrh vodného hospodárstva

Náložka č.5

V.č.6 Návrh energetiky

Náložka č.6


Návrh Územného plánu obce Hertník

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hertník

Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

Záväzná časť ÚPN obce Hertník

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Hertník“

Prerokovanie Územného plánu obce


Oznámenie SEA Hertník

Textová časť

V.č.1-Širšie vzťahy

V.č.2-Komplexný urb. návrh riešeného územia

V.č.3-Komplexný urb. návrh zastavaného územia

V.č.4-Návrh dopravy

V.č.5-Návrh vodného hospodárstva

V.č.6-Návrh energetiky

V.č.7-Ochrana prírody a tvorba krajiny

V.č.8-Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

Záväzná časť

Zadanie Územného plánu obce Hertník


Dodatok k územnému plánu

Textová časť

V.č.1-Širšie vzťahy

V.č.2-Komplexný urbanistický návrh riešeného územia obce

V.č.3-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia obce

V.č.4-Návrh dopravy

V.č.5-Návrh vodného hospodárstva

V.č.6-Návrh energetiky

V.č.7-Ochrana prírody a tvorba krajiny

V.č.8-Schéma záväzných častí, verejnoprospešné práce

Záväzná časť