Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Evidencia pohrebiska

Situačný plán pohrebiska Hertník

Prevádzkový poriadok pohrebiska Hertník

Vojnový cintorín

V roku 1910 mala obec 800 obyvateľov. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny niesla obec názov Hertnek. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou o tento vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska stanica v Raslaviciach. Vojnový cintorín je súčasťou civilného cintorína v obci Hertník. Vojnový cintorín tvorí päť hrobov, v ktorých je pochovaných deväť vojakov. Pôvodne sa na cintoríne nachádzali štyri jednotlivé hroby, v ktorých boli pochovaní neznámi vojaci, ktorí padli v priebehu novembra až decembra 1914.

 

Neskôr na cintoríne pribulol aj piaty vojnový hrob. Ten vznikol prenesením ostatkov vojakov z okolia obce Hertník. V tomto hrobe sú pochovaní vojaci Ondrej Kalinach, František Zajíc, Antonín Šebek, Jan Kozela a František Sova.  Okrem Ondreja Kalinacha sú všetci pochovaní vojaci českej národnosti. Všetci piati vojaci padli v bojoch na prelome novembra a decembra 1914. Podľa dobového nákresu sa všetkých päť vojnových hrobov nachádzalo na okraji civilného cintorína v Hertníku. Hroby boli v čase prvej Českloslovenskej republiky označené krížmi.