Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Súčasnosť

Charakteristika Hertníčana

V obecnej kronike z roku 1933 je stručne popísaná povaha typického Hertníčana. Podľa nej je to „v podstate dobromyseľný, veselý ba až veľmi zábavný človek, ktorý nerád rozmýšľa, zato je dovedný a obratný. Je nábožný vo vonkajších úkonoch náboženských. Je čistotný a veľmi si potrpí na svojom zovňajšku, zvlášť vo sviatok ba i vo všedný deň po práci. Nemá zmyslu pre spoločný kolektívny život a nemá vyvinutý zmysel pre využitie vhodných udalostí, ktoré by zaručovali šťastnejšiu budúcnosť jeho i jeho potomkov. Hertníčan neverí ničomu o čom sa sám nepresvedčí. V obci je na druhej strane veľa ľudí pohybového, sluchového a zrakového typu. Hertníčania majú zmysel pre hudbu, spev, rytmus, tanec“.

V obci pracuje Ženská a mužská spevácka skupina, Klub slovenských turistov,  Futbalový klub TJ Čergov a  Dobrovoľný hasičský zbor. V posledných desaťročiach došlo v obci k výraznému rozvoju individuálnej bytovej výstavby v obci, postupne boli vybudované miestne komunikácie, obchodná sieť, verejné budovy a inžinierska sieť v úplnom rozsahu. Obec má vybudovanú vlastnú čističku odpadových vôd, Dom nádeje, Chatovú oblasť, Rybník, Základnú školu s Materskou školou, pobočku Základnej umeleckej školy a Turistickú ubytovňu. V obci sa nachádza aj futbalové ihrisko a multifunkčné mini ihrisko.

Centrum obce tvorí Obecný úrad s Kultúrnym domom, pošta a nákupné stredisko, za ktorým sa nachádza rímskokatolícky farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Hneď vedľa kostola sa nachádza park so sochou sv. Antona Paduánskeho. Najvýznamnejšia a najcennejšia pamiatka obce Hertník je renesančný kaštieľ, ktorý bol dokončený v roku 1563. Pri kaštieli je miestna fara a pánska záhrada.  Ďalšou stavbou s osobitým využitím je Domov dôchodcov.