Obec Hertník - Aktuality

Inflačná pomoc

Štvrtok, 14 Júl 2022 10:52

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

 

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

 

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistentiv termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov vekua nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

 

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

 

 

 

Pešia túra

Utorok, 12 Júl 2022 14:07

pesia tura 6.8.2022

   

Informačný list Domov dôchodcov Hertník

Nedeľa, 10 Júl 2022 13:45

Informacny list Domov dochodcov Hertnik n.o

   

ANNA BÁL

Streda, 06 Júl 2022 13:15

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Hertník Vás pozýva na ANNA-BÁL dňa 31.07.2022 od 15.00 hod.

 

 

Posedenie pri hudbe pri Chate Koliba Hertník.

Do tanca a k dobrej nálade hrá skupina DYNAMIC

 

-        Guláš - lístky pre 2 členov domácnosti zdarma ( lístky sa vydávajú na Obecnom úrade od pondelka 25.7.2022 – do štvrtka 28.7.2022)

-        Možnosť zakúpiť lístky na Obecnom úrade pre ďalších členov domácnosti s trvalým pobytom v obci 2,- € / 1 ks

( od pondelka 25.7.2022 – do štvrtka 28.7.2022)

-        Možnosť zakúpiť si pečenú klobásu priamo v areáli chaty

-        Hry pre deti (organizuje M – 21 - J. Barborík) – skákací hrad, maľovanie na tvár

-        Ing. Štefan Barančík – ČIKO (nosenie na koňoch, trampské pesničky

-        Tombola o 19.00 hod. – 1,- EURO / 1 lístok

 

   

Pozvánka na OZ

Štvrtok, 30 Jún 2022 11:00

Pozývame Vás na zasadnutie OZ v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 01.07.2022 o 18.00 hod (PIATOK) v zasadačke obecného úradu.

 pdfs iconPozvánka

   

Výluka

Štvrtok, 30 Jún 2022 16:30

Oznamujeme Vám, že ŽSR budú vykonávať výlukové práce dňa 04.07.2022 medzi stanicami Bardejov - Raslavice.

pdfs iconVýveska na stiahnutie Bardejov - Raslavice

   

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Piatok, 24 Jún 2022 11:00

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 23.06.2022 od odvolania.

 pdfs icon Vyhlásenie času ZNVP

   

Strana 1 z 44