Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Hertník má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.obechertnik.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.obechertnik.sk.

Stav súladu

a) Toto webové sídlo  je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 01.08.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Hertník má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti.

Kontakt
Obecný úrad Hertník
Hertník 162
086 42  Hertník
E-mail: obechertnik@centrum.sk
Tel.: +(421) 54 479 11 28

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 01.08.2022

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obecný úrad Hertník
Hertník 162
086 42  Hertník
E-mail: admin@obechertnik.sk