Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby informácie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informáciu pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024

Informácie pre voliča dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Emailová adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do NR SR – Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204/2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnenie e-mailovej adresy k doručeniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Spoločné voľby 2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 19.7.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce v obci Hertník

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK_volebný obvod č.1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja PSK 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

Vyhlásenie volieb do NR SR

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022