Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmeny CP od 01. 09. 2022

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a.s. a eurobus, a.s.) k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 01. 09. 2022. Cestujúcim preto odporúčame skontrolovať si časové polohy spojov platné od 1. septembra na www.cp.sk.
Zvlášť upozorňujeme na úpravy na linke 701 414 Bardejov – Hertník – Raslavice:
1. Posun spoja č. 91 o 5 minút neskôr (Bardejov odchod 5:40, Raslavice Hlavná 6:12, Raslavice zdr.str. 6:15) – vďaka tomu vznikne prestup na spoj do Prešova a Košíc s odchodom z Raslavíc o 6:25
2. Posun spoja č. 71 o 5 minút neskôr (Bardejov odchod 7:40, Raslavice Hlavná 8:15) – vďaka tomu vznikne prestup na spoj do Prešova a Košíc s odchodom z Raslavíc o 8:25
3. Posun spoja č. 81 o 10 minút neskôr (Bardejov odchod 14:45, Raslavice žel.st. príchod 15:20) – zjednotí sa odchod z Bardejova počas prázdninových aj školských dní + vytvorí sa prestup na spoj do Prešova a Košíc s odchodom z Raslavíc o 15:25
4. Posun spoja č. 180 o 10 minút neskôr (Raslavice odchod 7:55, Bardejov príchod 8:40) – keďže ide o priame pokračovanie spoja z Prešova, ktorý sa posúva na odchod z Prešova o 7:20 z dôvodu koordinácie spojov (odstraňovania súbehov) na úseku Prešov – Raslavice
Taktiež si Vašu pozornosť dovoľujeme upriamiť na nasledujúce zmeny súvisiace s priamymi spojeniami s Prešovom:
1. Ranný priamy spoj z Prešova do Vaniškoviec, Osikova, Fričkoviec, Hertníka a Šiby bude mať odchod z Prešova o 10 minút neskôr než doposiaľ, teda o 7:20. Tento spoj po príchode do Raslavíc pokračuje cez Osikov, Fričkovce a Hertník do Bardejova spojom 701 414/180 (zmena popísaná v odseku vyššie).
2. Popoludňajší priamy spoj z Prešova do Vaniškoviec, Osikova, Fričkoviec, Hertníka a Šiby bude mať odchod z Prešova o 5 minút skôr než doposiaľ, teda o 14:35. (dnes odchod o 14:40). Keďže ide o posun na skorší odchod, je dôležité obyvateľov obcí Vaniškovce, Osikov, Fričkovce, Hertník, Šiba