Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „Covidové hlasovanie“

Oznamujeme voličom, ktorí majú volebné právo v obci Hertník a majú ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (sú pozitívni, alebo v karanténe) a prejavia záujem hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022, že môžu voliť na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania určený zákonom č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania…
Podľa § 5 uvedeného zákona oprávnený volič musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľku miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to telefonicky v úradných hodinách obecného úradu najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod. na č. t. 054/4791128. V žiadosti musí oznámiť tieto údaje:

– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresa trvalého pobytu
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie
– telefonický kontakt

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.