Zmluvy rok 2016

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

pdfs iconZmluva č.1/2016 - Zmluva o výpožičke

 

pdfs iconZmluva č.2/2016 - Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z KO

 

pdfs iconZmluva č.3/2016 - Kontokorentný úver

 

pdfs iconZmluva č.4/2016 - Dodatok k zmluve

 

pdfs iconZmluva č.5/2016 - Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na fin. soc. služ. Dom dôchodcov n.o. Hertník na rok 2016

 

pdfs iconZmluva č.6/2016 - Zmluva o spolupráci pri zab. marketingových  aktivít - SPP a.s.

 

pdfs iconZmluva č.7/2016 - Zmluva o zriadení vecného bremena

 

pdfs iconZmluva č.8/2016 - Zámenná zmluva

 

pdfs iconZmluva č.9/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ v roku 2016

 

pdfs iconZmluva č.10/2016 - Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2016

 

pdfs iconZmluva č.11/2016 - Zmluva o dielo W-Control, s.r.o.

 

pdfs iconZmluva č.12/2016 - Zmluva o audite za rok 2015

 

pdfs iconZmluva č.13/2016 - Zmluva o dielo RCM TRADE, s. r. o. oprava miestnych komunikácií

 

pdfs iconZmluva č.14/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie PSK - ANNA BÁL

 

pdfs iconZmluva č.15/2016 - Zmluva ENVI-PAK

 

pdfs iconZmluva č.16/2016 - Zmluva o dodávke elektriny BCF

 

pdfs iconZmluva č.17/2016 - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Gro

 

pdfs iconZmluva č.18/2016 - Kúpna zmluva

 

pdfs iconZmluva č.19/2016 - Kúpna zmluva

 

pdfs iconZmluva č.20/2016 - Kúpna zmluva

 

pdfs iconZmluva č.21/2016 - VSD - vecné bremeno

 

pdfs iconZmluva č.22/2016 - VSD - kúpna zmluva

 

pdfs iconZmluva č.23/2016 - Fond na podporu umenia

 

pdfs iconZmluva č.24/2016 - Dodatok č. 1 DCOM

 

pdfs iconZmluva č.25/2016 - Zmluva o dielo MOAD