Základná škola s materskou školou Hertník

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email


Click image to open!

 

Prvá zmienka o učiteľovi v Hertníku je z roku 1614. Budova školy stála na pozemku, ktorý daroval cirkevnej obci Žigmund Forgáč. Školstvo v minulosti totiž u nás malo len cirkevný charakter. Cirkevné školy sa stavali pri kostoloch a prvými učiteľmi boli kňazi. Neskôr funkcia učiteľa prešla na organistov, ktorí dostávali plat v naturáliách, niekedy i v peniazoch. Vyučovací proces sa spočiatku zameriaval na získanie náboženských vedomostí, ako aj na základy čítania, písania a počtových úkonov.

 

Roku 1782 sa uskutočnila obnova školy, ktorá bola drevená. Keď sa táto budova stala bývaním miestneho kňaza, novú drevenú školu v Hertníku vybudovali okolo roku 1825.

 

Roku 1848 postavili v Hertníku murovanú jednotriednu školu s bytom učiteľa. Do jednej triedy chodilo šesť ročníkov. V školskom roku 1853/54 do školy chodilo 50 chlapcov a 30 dievčat, v roku 1856/57 30 chlapcov a 14 dievčat /ročníky po cholere/, v roku 1861/62 56 chlapcov a 23 dievčat. Počet žiakov v druhej polovici 19. storočia kolísal medzi  50 – 70.

 

Keď začiatkom 20. storočia pribudlo detí, roku 1911 cirkevná obec vystavala školu s dvoma učebňami. Rímskokatolícku ľudovú školu v Hertníku roku 1945 poštátnili.

 

1. septembra roku 1958 sa začalo vyučovanie v novej osemtriednej budove, ktorú pristavali k bývalej dvojtriednej škole. V ďalších rokoch sa počet detí zvýšil, základnú školu navštevovali aj deti z Osikova a Fričkoviec, preto zaviedli dvojsmenné vyučovanie.

 

V rokoch 1987 – 1989 sa uskutočnila prístavba ďalších šiestich tried, čím sa odstránilo dvojsmenné vyučovanie v škole. V súčasnosti do základnej školy v Hertníku chodia žiaci  z Hertníka, Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec. V školskom roku 1997/1998 bolo v škole 257 žiakov, 11 tried a 18 učiteľov.

 

K 31.12.2018 mala základná škola 190 žiakov a 32 detí v materskej škole.

 

Viac informácii nájdete na webstránke školy:

www.zshertnik.sk

 

 

Lepšie podmienky pre vzdelávanie v Hertníku

loga

 

Fotodokumentácia rekonštrukcie školy