Zmluvy rok 2013

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

 

pdfs icon Zmluva č.1/2013 - Dodatok k Zmluve o zvoze a manipulácií odpadu

 

pdfs icon Zmluva č.2/2013 - Zmluva č. 62/2013 - HÚ o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

 

pdfs icon Zmluva č.3/2013 - Kúpno predajná zmluva - komunálny a priemyselný odpad

 

pdfs icon Zmluva č.4/2013 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb

 

pdfs icon Zmluva č.5/2013 - Zmluva o poskytnutí služieb - Audit

 

pdfs icon Zmluva č.6/2013 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon Zmluva č.7/2013 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby

 

pdfs icon Zmluva č.8/2013 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon Zmluva č.9/2013 - Zmluva o zneškodňovaní odpadu

 

pdfs icon Zmluva č.10/2013 - Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu

 

pdfs icon Zmluva č.11/2013 - Zmluva o dielo č. 247/2013 - Dodávka a montáž nádrža zahusťovača kalov pre ČOV Hertník

 

pdfs icon Zmluva č.12/2013 - Dohoda č. 51/ § 50 j / 2013 / ŠR / BJ 

 

pdfs icon Zmluva č.13/2013 - Zmluva o spolupráci - Centrum voľného času - mesto Giraltovce 

 

pdfs icon Zmluva č.14/2013 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

 

pdfs icon Zmluva č.15/2013 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon Zmluva č.16/2013 - Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov

 

pdfs icon Zmluva č.17/2013 - KAPAP - Rámcová zmluva 

 

pdfs icon Zmluva č. 18/2013 - Nájomná zmluva BELUNA - 10 ks LCD verejné osvetlenie

 

pdfs icon Zmluva č. 19/2013 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon Zmluva č. 20/2013 - Objednávka programu BIZNIS / k Zmluve o združenej dodávke elektriny

 

pdfs icon Zmluva č. 21/2013 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon Zmluva č. 22/2013 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon Zmluva č.23/2013 - Zmluva o poskytnutí právnych služieb

 

pdfs icon Zmluva č.24/2013 - Nájomná zmluva (pozemok) Slovak Telecom, a.s.

 

pdfs icon Zmluva č.25/2013 - Zmluva o dielo O.S.V.O.

 

pdfs icon Zmluva č.26/2013 - Zmluva o nájme nebytových priestorov-Slovak Telecom a. s

 

pdfs icon Zmluva č.27/2013 - Zmluva o cezhraničnej spolupráci