Obec Hertník - Aktuality

Prechod Čergovským pohorím

Piatok, 20 Január 2012 21:17

KST organizuje 44. ročník zimného prechodu Čergovským pohorím dňa SOBOTA 28. 01. 2012.

 

 

 

 

Čítať celý článok...

 

Turnaj v stolnom tenise

Piatok, 13 Január 2012 23:24

Dňa 09.01.2012 sa v sále KD Hertník uskutočnil už v poradí 23. ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Hertník. Účastníci turnaja boli rozdelení do troch vekových kategórií.


Čítať celý článok...

   

VIII. majstrovstvá obce Hertník v mariáši

Piatok, 13 Január 2012 23:02

Dňa 6.1.2012 sa v Hertníku uskutočnili už v poradí ôsme majstrovstvá obce v mariáši. Starosta obce Ing. Jozef Kapec, pod ktorého záštitou sa konali tieto majstrovstvá, privítal 36 hráčov z 9 miest a obcí prešovského kraja. Bol to doteraz najvyšší počet zúčastnených hráčov.  

Čítať celý článok...

   

Zberový kalendár separovaného odpadu 2012

Streda, 11 Január 2012 13:35


Pridali sme aktuálny kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2012 s prehľadne vyznačenými dňami zberu. Kalendár je vo forme JPG súboru, čiže je možné si ho stiahnuť a vytlačiť alebo uložiť.

Zberový kalendár separovaného odpadu pre rok 2012 

   

Posedenie s dôchodcami

Utorok, 18 Október 2011 23:50

Dňa 23. októbra 2011 sa uskutočnilo posedenie s kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po príhovore a privítaní starostom obce vystúpili v programe žiaci ZŠ, ZUŠ a domáca folklórna skupina. Súčasťou posedenia bolo pohostenie pre našich starších občanov.

 

 Fotky zo stretnutia nájdete v sekcii Fotogaléria alebo po kliknutí sem.

   

Protipovodňové opatrenia v obci Hertník

Piatok, 18 November 2011 16:52

Dňa 02. 06. 2011 bola uzatvorená medzi Obcou Hertník a Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda č. 87/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok...

   

Jelenec - Gýmeš

Piatok, 18 November 2011 17:07

Občianske združenie FORGACH de GHYMES so sídlom v Trenčíne vyvíja aktivity smerujúcek odhaľovaniu, obnovovaniu a prezentovaniu pamiatok rôzneho druhu vo vzťahu k šľachtickému rodu Forgáchovcov. Dňa 19. marca 2011 bola v jeleneckom kaštieli pokrstená kniha o tomto rode. Kniha bola pokrstená forgáchovskou zemou z ich bývalých majetkov. Tohto aktu sa zúčastnil aj starosta Obce Hertník, ktorý doniesol so sebou hrsť hertníckej zeme.

Čítať celý článok...

   

Strana 40 z 41