Obec Hertník - Aktuality

Protipovodňové opatrenia v obci Hertník

Piatok, 18 November 2011 16:52

Dňa 02. 06. 2011 bola uzatvorená medzi Obcou Hertník a Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda č. 87/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok...

 

Jelenec - Gýmeš

Piatok, 18 November 2011 17:07

Občianske združenie FORGACH de GHYMES so sídlom v Trenčíne vyvíja aktivity smerujúcek odhaľovaniu, obnovovaniu a prezentovaniu pamiatok rôzneho druhu vo vzťahu k šľachtickému rodu Forgáchovcov. Dňa 19. marca 2011 bola v jeleneckom kaštieli pokrstená kniha o tomto rode. Kniha bola pokrstená forgáchovskou zemou z ich bývalých majetkov. Tohto aktu sa zúčastnil aj starosta Obce Hertník, ktorý doniesol so sebou hrsť hertníckej zeme.

Čítať celý článok...

   

Najstaršia občanka obce

Utorok, 01 November 2011 21:15

Životné jubileum je príležitosťou na krátke zastavenie sa v kolobehu starostí všedného dňa. Je to možnosť v kruhu svojich najbližších, priateľov i vrstovníkov zaspomínať si na uplynulé roky života, na chvíle radostné, ale i chvíle starostí a trápenia tak, ako sme ich v živote prežili.

Čítať celý článok...

   

Strana 40 z 40