Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 25.03.2022 od 12,00 hod. do odvolania.