Prijímacie skúšky ZUŠ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144,  086 41  Raslavice v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2018/2019.  

 

Termín a miesto konania prijímacích skúšok

Elokované pracovisko Hertník – 5. jún 2018  v čase od 13:00 do 18:00 v priestoroch ZŠ Hertník.

pdfs icon Príjímacie skúšky ZUŠ Raslavice 2018