Výdaj nájmu za pôdu

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Agro Čergov s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, že v dňoch:

Piatok 20.10.2017 v čase od 8.00 - 15.30 hod.

Sobota 21.10.2017 v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

sa bude vyplácať nájom za pôdu vo forme naturálií na hospodárskom dvore v Osikove, v skladoch obilia. 

Prosíme vlastníkov, aby si so sebou zobrali vlastné vrecia na obilie.