Obec Hertník - Aktuality

Oznam

Štvrtok, 22 Február 2018 11:12

Riaditeľstvo školy oznamuje, že z technických príčin (maľovanie priestorov MŠ) bude počas jarných prázdnin ZŠ t.j. od 26.02.2018 do  02.03.2018 prevádzka MŠ prerušená. 

 

 

Zápis detí do MŠ 2018/2019

Štvrtok, 22 Február 2018 09:15

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 30.4. – 4.5.2018 v čase od 7.30 – 15.00 hod. v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Tlačivá žiadostí  si  rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ.  Rozhodnutie   o prijatí/neprijatí  dieťaťa  bude   rodičom  doručené do 30. mája  2018.

   

Lyžiarska túra

Štvrtok, 08 Február 2018 13:00

Oznamujeme lyžiarom a športovým fanúšikom, že dňa 10.02.2017 (SOBOTA) sa uskutoční LYŽIARSKA TÚRA. 

TRASA: Hertník - Bartošovce - Kobyly - Stavenec - Hertník.

ZRAZ: 9:45 hod. pri multifunkčnom ihrisku

 

   

Výberové konania

Streda, 07 Február 2018 16:06

Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce.
 
   

Zimný prechod Čergovským pohorím

Streda, 07 Február 2018 10:28

zimný prechod KST Hertník 1

   

Verejné obstarávanie

Utorok, 23 Január 2018 11:04

Záznamy z prieskumu trhu sú zverejnené v časti Verejné obstarávanie.

 

 

   

Fašiangový ples 2018

Piatok, 19 Január 2018 10:32

PLES Hertník 2018

   

Strana 1 z 19