Obec Hertník - Aktuality

Jánska vatra pri rybníku

Utorok, 20 Jún 2017 21:08

Obec Hertník Vás sdrečne pozáva na udalosť Jánska vatra, ktorá sa uskutoční v sobotu 24.6.2017. Opekanie začína o 19.00 hod, pálenie vatry o 21.00 hod.

 pdfs icon Plagát

 

Prijímacie skúšky ZUŠ Raslavice 2. kolo

Pondelok, 12 Jún 2017 16:00

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach vyhlasuje 2. kolo prijímacich skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018. Termín a miesto konania skúšok: 14. a 15. júna 2017 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice.

pdfs iconOznam

pdfs icon Prihlášku na štúdium

 

   

Cyklotúra

Štvrtok, 08 Jún 2017 18:46

Srdečne Vás pozývame na cyklotúru v nedeľu 11.6.2017 so začiatkom o 9.30 hod pred nákupným strediskom v Hertníku.

Trasa: Hertník - Hradisko - Fintice - Kapušanský hrad - Raslavice - Hertník.

 

   

BELASÝ MOTÝĽ 2017

Streda, 17 Máj 2017 20:10

ZBIERKA Belasý motýľ bude v piatok 9.6.2017.

Kampaň Belasý motýľ je osveta o svalovej dystrofii spojená s verejnou zbierkou na podporu detí a dospelých s týmto ochorením.

Plagát   

Tlačová správa kampane   +   Infovideo

   

Príhovor starostu obce

Štvrtok, 01 Jún 2017 15:29

Vážení spoluobčania,

 

chcel by som Vás požiadať, aby sme v oblasti životného prostredia dodržiavali určité pravidlá:

 

-  kontajnery, ktoré sú v obci (žlté a zelené), keď sú zaplnené, nie je dobre ukladať okolo nich vrecia s odpadom. Ak je odpad vo vreci tak odpad sa zberá podľa plánu (kalendár) a tak ho treba v deň zberu ráno vyložiť pred dom (nie na dva týždne do stredu obce). Aj kontajnery v obci sa zberajú v tom istom termíne.

-  konáre je možné odviezť pod čističku, kde budú zdrvené a odvezené do spaľovne.

-  odpad, ktorý sa netriedi je možné vo vreci doniesť na ČOV, kde sú veľkoobjemové kontajnery a pracovník, ktorý odpad preberie v pracovných dňoch a po dohode aj v sobotu.

-  na stavebný odpad, kamene, suť urči lokalitu starosta podľa množstva a obsahu odpadu.

 

Skúsme tieto pravidla dodržiavať, aby sme pre ďalšiu generáciu zanechali aspoň také životné prostredie ako sme ho dostali my. Verím, že pri dodržiavaní pravidiel je možné tento cieľ dosiahnuť.

Ďakujem.

 

Ing. Jozef Semanek, starosta obce

 

 

   

Pozvánka

Streda, 31 Máj 2017 22:10

KST Hertník Vás pozýva dňa 4.6.2017 (NEDEĽA) na turistickú akciu. Trasa: Hertník - Juhasov - Žobrák a späť.

Zraz o 09:45 hod pri rybníku.

 

pdfs icon Plagát

   

Prerušenie distribúcie elektriny

Streda, 17 Máj 2017 17:00

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje prerušenie dodávky distribúcie elektriny v termínoch:
pdfs icon26.5. a 29.5.2017         

   

Strana 1 z 16