Obec Hertník - Aktuality

Výluka

Streda, 26 Január 2022 16:15

Oznamujeme Vám, že ŽSR budú vykonávať výlukové práce dňoch 28. - 30. 06 2022 medzi stanicami Bardejov - Raslavice.

pdfs iconVýveska na stiahnutie Bardejov - Raslavice

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Piatok, 24 Jún 2022 11:00

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 23.06.2022 od odvolania.

 pdfs icon Vyhlásenie času ZNVP

   

Výluka

Piatok, 17 Jún 2022 15:15

Oznam o výluke železničnej dopravy v úseku trate Prešov – Kapušany pri Prešove a informáciu o zmene cestovného poriadku na trati Bardejov – Prešov (v období od 2.7. do 29.8.2022 počas jazdy „Letných vlakov“),

pdfs iconInformácie o zmene cestovného poriadku

pdfs iconVýluka Kapušany pri Prešove - Prešov 20220624

pdfs iconVýluka Kapušany pri Prešove - Prešov 20220620

 

   

Zber elektroodpadu

Piatok, 10 Jún 2022 08:00


Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zber starého elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňa 17.06.2022 (piatok) v čase o 9:30 hod

pdfs iconZber elektroodpadu info

 

 

   

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Pondelok, 23 Máj 2022 11:06

Obec Hertník podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou.

 

 pdfs icon Výberové konanie

   

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Piatok, 20 Máj 2022 08:58

Mesta a obce v strajkovej pohotovosti final web

   

Pozvánka

Utorok, 17 Máj 2022 08:49

POZVANKA PLAMEN 22052022

   

Strana 1 z 43