Obec Hertník - Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

Streda, 17 Máj 2017 17:00

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje prerušenie dodávky distribúcie elektriny v termínoch:
pdfs icon26.5. a 29.5.2017         

 

BELASÝ MOTÝĽ 2017

Streda, 17 Máj 2017 20:10

Kampaň Belasý motýľ je osveta o svalovej dystrofii spojená s verejnou zbierkou na podporu detí a dospelých s týmto ochorením.

Plagát   

Tlačová správa kampane   +   Infovideo

   

Zber papiera

Pondelok, 15 Máj 2017 15:25

Obecný úrad Hertník v spolupráci s Materskou školou Hertník organizuje zber papiera od 15.5.2017 - do 31.5.2017. Papier je možné doniesť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. pred garáž pri obecnom úrade. Výťažok z predaja bude použitý pre potreby detí Materskej školy.

 

   

Deň matiek

Pondelok, 08 Máj 2017 08:36

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Hertníku Vás srdečne pozývajú na oslavy „Dňa matiek“, ktoré sa uskutočnia dňa 14. mája 2017 o 15.00 hod. v sále KD. V programe vystúpia: deti MŠ, žiaci ZŠ, členovia Dedinskej folklórnej skupiny a členky JDS ZO Hertník.

 

 

   

Prijímacie skúšky ZUŠ Raslavice

Piatok, 05 Máj 2017 08:45

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018Elokované pracovisko Hertník – 19. máj 2017  v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ Hertník.

pdfs iconOznam

pdfs icon Prihlášku na štúdium

 

   

Pozvánka

Pondelok, 10 Apríl 2017 22:06

Hasiči okresov Bardejov a Prešov, obec Fričkovce, Osikov, Hertník, Bartošovce a chata Čergov Vás srdečne pozývajú dňa 7. mája 2017 na OSLAVY SVIATKU SV. FLORIÁNA na Čergove. Začiatok  programu o 13.00 hod.


Plagát

         

   

Výberové konanie

Streda, 26 Apríl 2017 11:23

Obec Hertník vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hertník. 


pdfs icon Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

   

Strana 1 z 15