Obec Hertník - Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Streda, 15 November 2017 10:00

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 21.11.2017 (utorok) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

pdfs icon Pozvánka s programom

 

Voľby VÚC

Pondelok, 06 November 2017 19:17

pdfs icon Zápisnica z volieb do VÚC 2017                                                              

 

 

 

   

Očkovanie psov a mačiek

Piatok, 27 Október 2017 11:58

Povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote bude v sobotu 28.10.2017 o 9.00 hod. pred budovou pošty.

Cena za očkovanie je 7,- EUR / 1 pes, alebo mačka.

 

 

   

Prerušenie prevádzky MŠ

Štvrtok, 26 Október 2017 10:58

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí MŠ, že z dôvodu nezáujmu o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ t.j. od 30.10.2017 do 31.10.2017 bude prevádzka MŠ p r e r u š e n á.

 

 

   

Výdaj nájmu za pôdu

Utorok, 17 Október 2017 10:53

Agro Čergov s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, že v dňoch:

Piatok 20.10.2017 v čase od 8.00 - 15.30 hod.

Sobota 21.10.2017 v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

sa bude vyplácať nájom za pôdu vo forme naturálií na hospodárskom dvore v Osikove, v skladoch obilia. 

Prosíme vlastníkov, aby si so sebou zobrali vlastné vrecia na obilie.

 

   

Pozvánka

Streda, 11 Október 2017 19:30

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Hertníku Vás pozýva dňa 22.10.2017 o 15.00 hod. na spoločné posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 pdfs icon Plagát

   

Oznam Slovenskej pošty

Pondelok, 09 November 2015 09:00

  Dňa  11.10.2017  (streda)  bude pošta z prevádzkových dôvodov otvorená od 8.00 - 10.00 hod. a 13.00 - 14.30 hod.  a  12.10.2017 (štvrtok) a 16.10.2017 ( pondelok) bude ZATVORENÁ  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

 

   

Strana 1 z 18