Obec Hertník - Aktuality

Pozvánka

Utorok, 17 Máj 2022 08:49

POZVANKA PLAMEN 22052022

 

Pozvánka na OZ

Štvrtok, 05 Máj 2022 00:00

Pozývame Vás na zasadnutie OZ v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 06.05.2022 o 18.00 hod (PIATOK) v zasadačke obecného úradu.

 pdfs iconPozvánka

   

Pozvánka

Utorok, 03 Máj 2022 16:33

Florian 2022

   

Deň matiek

Utorok, 03 Máj 2022 16:25

 

Den matiek 2022

   

Veľká noc

Štvrtok, 14 Apríl 2022 10:40

 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl Vám zo srdca praje starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.

 

velka noc 2022

   

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Utorok, 05 Apríl 2022 13:30

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 05. apríla 2022 od 15,00 hod..

 

   

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Piatok, 01 Apríl 2022 16:00

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom obce Hertník, že dňa 21. apríla 2022 (ŠTVRTOK) v čase od 11:10 do 13:40 dôjde k odstávke distribúcie elektriky z dôvodu opravy a údržby distribučnej sústavy. 

 

 

   

Strana 1 z 43