Obec Hertník - Aktuality

Zber elektroodpadu

Streda, 19 Apríl 2017 10:24

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zber starého elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňa 24.4.2017 (pondelok) v čase o 9:30 hod. 

pdfs icon Zber elektroodpadu info

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Streda, 19 Apríl 2017 07:00

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hertníku, ktoré sa bude konať dňa 21.04.2017 (piatok) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

pdfs icon Pozvánka s programom

   

Deň narcisov - poďakovanie

Streda, 12 Apríl 2017 20:22

Členovia Ligy proti rakovine Bardejov ďakujú obci Hertník za doterajšiu finančnú a nefinančnú podporu ako aj porozumenie. 


Poďakovanie

 

   

Prerušenie distribúcie elektriny

Utorok, 11 Apríl 2017 11:00

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje prerušenie dodávky distribúcie elektriny v termínoch:

pdfs icon12. a 18. apríl           pdfs icon26. apríl             pdfs icon27. a 28. apríl

   

Pozvánka

Pondelok, 10 Apríl 2017 22:06

Hasiči okresov Bardejov a Prešov, obec Fričkovce, Osikov, Hertník, Bartošovce a chata Čergov Vás srdečne pozývajú dňa 7. mája 2017 na OSLAVY SVIATKU SV. FLORIÁNA na Čergove. Začiatok  programu o 13.00 hod.


Plagát

         

   

Zápis detí do MŠ 2017-2017

Pondelok, 03 Apríl 2017 22:00

Riaditeľka ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 24.4. - 28.4.2017 v čase od 7.30 - 15.00 hod. v budove ZŠ. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

pdfs icon Oznam

   

Jarné upratovanie

Štvrtok, 30 Marec 2017 12:10

V obci sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na zmesový odpad, to znamená na odpad, ktorý sa v našej obci neseparuje. Tiež sa tam nesmie dávať tráva, konáre a drevo. Konáre je možné odviezť pod MČOV, kde následne budú zoštiepkované a odvezené do spaľovne. V najbližšom období bude zbieraný aj elektroodpad, ten tiež nepatrí do veľkoobjemových kontajnerov.

 

Kontajner sa nachádza v strede obce ( č. d. 31 ) a pri pošte.

 

Určite viete, že skládka odpadu Ekočergov ukončila svoju činnosť a kontajnery sa odvážajú do Petroviec, okr. Vranov nad Topľou. Takže cena kontajnera sa neúmerne zvýšila cca 200,- EUR a preto Vás prosíme, aby ste do kontajnera dali len zmesový komunálny odpad, ktorý nie je možné separovať.

 

Veľmi si vážim Vašu pomoc pri jarnom upratovaní, pretože mám pocit, že v dnešnej dobe, v ktorej väčšina ľudí chce mať upratané doma vo svojom dome a dvore, ľudia nechcú vidieť, čo sa nachádza za ich plotom vonku, kde to nikomu nepatrí. A pritom tu všetci žijeme a veľa ľudí i napriek tomu, že v našej obci odpad separujeme, pravidelne zberáme, vyváža odpad na miesta, kam odpad nepatrí – do prírody, ktorá patrí nám všetkým. 

 

Starosta obce

   

Strana 1 z 15