Oznam

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.
  
  
 
✅ Žiaci 1. st. budú od 22. 3. 2021 vzdelávaní dištančne (každá trieda sa riadi pokynmi svojej triednej učiteľky).
✅ Prevádzka MŠ a výchovno-vzdelávací proces detí MŠ pokračuje riadne v prezenčnej forme.