Čergovské pohorie

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email


Čergov je horský krajinný celok, ktorý z orografického hľadiska patrí k západným vonkajším Karpatom. Hlavný chrbát hertníckeho Čergova má dĺžku 500 m, tvorí západnú hranicu katastrálneho územia, najvyšší bod chotára Hertníka je sedlo Čergov /1050 m n. m./.

 

Čergovské pohorie má nielen nesporné biologické a krajinárske hodnoty, ale poskytuje aj nespočetné príležitosti pre aktívny oddych a krátkodobú rekreáciu. Rozvoj turizmu v tejto oblasti preto predstavuje i pre obec Hertník jednu zo sľubných možností jej ďalšieho rozvoja. 
V prípade priaznivého počasia ponúka krásny výhľad na Vysoké Tatry.

 

Lesy v Čergove pokrývajú 75 - 80 % územia. Priaznivé podmienky majú hlavne bukové porasty, ktoré zaberajú takmer celé stredné a vrcholové polohy pohoria. Bukové porasty hertníckeho Čergova sú premiešané jedľami a smrekmi. V najnižších polohách je rozšírený dub a hrab.

 

Click image to open!