Prijímacie skúšky ZUŠ Raslavice

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018Elokované pracovisko Hertník – 19. máj 2017  v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ Hertník.

pdfs iconOznam

pdfs icon Prihlášku na štúdium