Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Úplná uzávierka cesty III. triedy č. III/3491 Hertník – Kľušovská Zábava

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe súhlasného stanoviska OR PZ v Bardejove, ODI, stanoviska správcu cesty Správa a údržba ciest PSK povoľuje úplnú uzávierku cesty III. triedy č. III/3491 v k. ú. Hertník v súvislosti so stavebnými úpravami cesty a mostných objektov na uvedenej ceste.

Uzavretý úsek cesty: č. III/3491 v km 9,950 – 13,100 v úseku od križovatky s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku III/3491 – III/3494 do obce Šiba.

Doba uzávierky: od 01.03.2024 so začiatkom od 8,30 hod. do 31.10.2024

Popis obchádzky: cestná doprava bude vedená po cestách III. triedy nasledovne:

•  v smere Hertník – Šiba: po ceste č. III/3491 Hertník, po ceste č. III/3493 Hertník – Bartošovce – Janovce, po ceste č. II/545 Janovce – Kobyly – Kľušov- Kľušovská Zábava, po ceste č. III/3491 Kľušovská Zábava – Šiba;

•  v smere Šiba – Hertník: po ceste č. III/3491 – Šiba – Kľušovská Zábava, po ceste č. II/545 Kľušovská Zábava – Kľušov – Kobyly – Janovce, po ceste č. III/3493 Janovce – Bartošovce – Hertník, po ceste č. III/3491 Hertník.

Cestovné poriadky

701411

701412

701414