Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Zmeny CP od 01. 09. 2022

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a.s. a eurobus, a.s.) k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 01. 09. 2022. Cestujúcim preto odporúčame skontrolovať si časové polohy spojov platné od 1. septembra na www.cp.sk.

ANNA BÁL

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Hertník Vás pozýva na ANNA-BÁL dňa 31.07.2022 od 15.00 hod.

Posedenie pri hudbe pri Chate Koliba Hertník.

Do tanca a k dobrej nálade hrá skupina DYNAMIC

  • Guláš – lístky pre 2 členov domácnosti zdarma ( lístky sa vydávajú na Obecnom úrade od pondelka 25.7.2022 – do štvrtka 28.7.2022)
  • Možnosť zakúpiť lístky na Obecnom úrade pre ďalších členov domácnosti s trvalým pobytom v obci 2,- € / 1 ks ( od pondelka 25.7.2022 – do štvrtka 28.7.2022)
  • Možnosť zakúpiť si pečenú klobásu priamo v areáli chaty
  • Hry pre deti (organizuje M – 21 – J. Barborík) – skákací hrad, maľovanie na tvár
  • Ing. Štefan Barančík – ČIKO (nosenie na koňoch, trampské pesničky)
  • Tombola o 19.00 hod. – 1,- EURO / 1 lístok

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Obec Hertník podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou.

Výberové konanie