Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Čistenie turistických  chodníkov

Turistická akcia

Dátum:                          17.11.2022 (štvrtok)
Odchod od rybníka:    08:30 hod.
Náradie:                       pílka, sekera
Ukončenie:                  pri chate ČERGOV

Oznam

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na úsporné opatrenia v rámci šetrenia energií bude cintorín osvetlený do 20.00 hod. v čase od 1.11.2022 – do 8.11.2022.

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „Covidové hlasovanie“

Oznamujeme voličom, ktorí majú volebné právo v obci Hertník a majú ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (sú pozitívni, alebo v karanténe) a prejavia záujem hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022, že môžu voliť na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania určený zákonom č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania…
Podľa § 5 uvedeného zákona oprávnený volič musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľku miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to telefonicky v úradných hodinách obecného úradu najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod. na č. t. 054/4791128. V žiadosti musí oznámiť tieto údaje:

– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresa trvalého pobytu
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie
– telefonický kontakt

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Oznam – výdaj obilia

AGRO ČERGOV s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, že v dňoch 21.10.2022 t. j. piatok sa uskutoční výdaj obilia za nájom poľnohospodárskej pôdy v čase od 13:00 do 17:00 hod na hospodárskom dvore Osikov.

Po tomto termíne sa nájom bude vyplácať iba v peňažnej forme.