Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Upozorňujeme občanov a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť v k. ú. Hertník, napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním, dlhodobým prenájmom (dom, byt, garáž, altánok, iné stavby a pozemky) a tieto nehnuteľnosti sú zapísané na Okresnom úrade – katastrálny odbor v Bardejove k 1. januáru 2023, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu v roku 2022 (zmena adresy, zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.) sú povinní podať daňové priznanie, prípadne zmenu daňového priznania do 31. 1. 2023.
Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je 31. január 2023.