Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „Covidové hlasovanie“

Oznamujeme voličom, ktorí majú volebné právo v obci Hertník a majú ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (sú pozitívni, alebo v karanténe) a prejavia záujem hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022, že môžu voliť na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania určený zákonom č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania…
Podľa § 5 uvedeného zákona oprávnený volič musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľku miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to telefonicky v úradných hodinách obecného úradu najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod. na č. t. 054/4791128. V žiadosti musí oznámiť tieto údaje:

– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresa trvalého pobytu
– adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie
– telefonický kontakt

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Oznam – výdaj obilia

AGRO ČERGOV s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, že v dňoch 21.10.2022 t. j. piatok sa uskutoční výdaj obilia za nájom poľnohospodárskej pôdy v čase od 13:00 do 17:00 hod na hospodárskom dvore Osikov.

Po tomto termíne sa nájom bude vyplácať iba v peňažnej forme.

Anketa

Na základe uznesenia OZ zo dňa 16.9.2022 vyhlasujeme anketu o určenie názvov ulíc v našej obci (iba orientačné názvy, aby sa nemenili doklady).

  • od č. d. 130 – po č. d. 159
  • od č. d. 121 – ku pošte
  • od č. d. 93 – po Bioplynku
  • od č. d. 70 – po č. d. 37
  • od Lesnej správy – po č. d. 19
  • od č. d. 19 – po č. d. 1
  • od Obecného úradu okolo obchodu – po č. d. 210
  • od č. d. 49 – po č. d. 87
  • od cintorína – po č. d. 212
  • od č. d. 268 – po č. d. 141
Svoje návrhy môžete zaslať emailom na adresu: obechertnik@centrum.sk, alebo písomne do poštovej schránky pri dverách OcÚ. Návrhy budú spracované a predložené na zasadnutie OZ v januári / februári 2023.