Všeobecne záväzné nariadenia

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Rok 2022


pdfs iconVZN č.1/2022 - Miestne poplatky pre rok 2022

 

 

Rok 2021


pdfs iconVZN č.1/2021 - Miestne poplatky pre rok 2022

 

pdfs iconVZN č.2/2021 - Poplatky za požičanie náradia 2022

 

pdfs iconVZN č.3/2021 - Územny plán obce

 

pdfs iconVZN č.4/2021 - Školské poplatky

 

 

 

 

Rok 2020


pdfs iconVZN č.4/2020 - o čase výstavby, údržby zelene a manipulácie s drevom

 

pdfs iconVZN č.3/2020 - o poplatkoch za požičanie náradia

 

pdfs iconVZN č.2/2020 - o úprave vývozu komunálneho odpadu

 

pdfs iconVZN č.1/2020 - o miestnych daniach na rok 2020

 

 

Rok 2019


pdfs iconVZN č.1/2019 - školské poplatky

 

pdfs iconVZN č.2/2019 - o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020

 

 

 

Rok 2018


pdfs iconVZN č.1/2018 - o miestnych daniach na rok 2019


pdfs icon
VZN č.2/2018 - o miestnych poplatkoch na území obce Hertník

 

 

 

Rok 2017


pdfs iconVZN č.1/2017 - školské poplatky


pdfs icon
VZN č.2/2017 - o miestnych daniach na rok 2018

 

 

Rok 2016


pdfs iconVZN č.1/2016 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

pdfs iconVZN č.2/2016 - o vydaní Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obce Hertník

 

pdfs iconVZN č.3/2016 - o miestnych daniach na rok 2017

 

pdfs iconVZN č.4/2016 - o miestnych poplatkoch na území obce Hertník

 


Rok 2015


 

pdfs iconVZN č.1/2015 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hertník

 

pdfs iconVZN č.2/2015 - miestne poplatky

pdfs iconVZN č.3/2015 - o vylepovaní volebných plagátov

 

pdfs iconVZN č.4/2015 - zápis detí do I.ročníka

 

 

Rok 2014 


 

pdfs iconVZN č.1 / 2014 - zápis detí do I. ročníka ZŠ v Hertníku pre školský rok 2014/2015

pdfs icon VZN č.2 / 2014 - o miestnych daniach na rok 2015

 

Rok 2013


pdfs iconVZN č.1 / 2013 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hertník

 

pdfs iconVZN č.2 / 2013  - Územný plán obce Hertník

pdfs iconVZN č.3 / 2013  o udržiavaní verejného poriadku 

 

 Rok 2012


pdfs iconVZN č.1 / 2012 zo dňa 18. 5. 2012 poskytovanie dotácií

 

pdfs iconPrílohy k VZN č.1 / 2012 poskytovanie dotácií

 

pdfs iconVZN č.2 / 2012 prevádzkový poriadok pohrebiska Hertník

 

pdfs iconVZN č.3 / 2012 - Miestne poplatky

 

pdfs iconVZN č.4 / 2012 - Miestne dane a poplatky TKO

 

 

Rok 2011


 pdfs iconVZN zo dňa 14. 07. 2011 - školské poplatky

 

 

Rok 2009


 pdfs iconVZN zo dňa 15. 12. 2009