Parkovanie áut

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vyzývame občanov, aby autá neodstavovali na okraji miestnych komunikácií, ale vo svojich dvoroch, nakoľko je problém s odhŕňaním snehu.

 

V prípade nerešpektovania tejto výzvy celá ulica NEBUDE odhrnutá a zároveň majiteľovi bude udelená finančná pokuta podľa platného VZN obce.