Zmluvy rok 2021

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

pdfs icon1/2021 - Zmluva o zbere nebezpečného odpadu

 

pdfs icon2/2021 - Zmluva o poskytovaní služieb

 

pdfs icon3/2021 - Zmluva MOM Hertník

  

pdfs icon4/2021 - Dodatok č.6 k zmluve o kontokorentnom úvere

 

pdfs icon5/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon6/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon7/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon8/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon9/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon10/2021 - Dohoda o hmotnej núdzi

 

pdfs icon11/2021 - Dohoda o hmotnej núdzi

 

pdfs icon12/2021 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   +   Príloha

 

pdfs icon13/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon14/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon15/2021 - Zmluva MOM Hertník

 

pdfs icon16/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon17/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon18/2021 - Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme

 

pdfs icon19/2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Hertník

 

pdfs icon20/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon21/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon22/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon23/2021 - Zmluva OPR dotácia

 

pdfs icon24/2021 - Dohoda SPP o prekládke plynu - Chata Rybník

 

pdfs icon25/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon26/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon27/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon28/2021 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

 

pdfs icon29/2021 - Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve zo dňa 1.1.2019

 

pdfs icon30/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon31/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon32/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon33/2021 - Zmluva o dielo

 

pdfs icon34/2021 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon35/2021 - Zmluva o bezodplatnom prevode cenných papierov

 

pdfs icon36/2021 - Kúpna zmluva

 

pdfs icon37/2021 - Zmluva o výkone správy majetku obce VVS

 

pdfs icon38/2021 - Zmluva o združenej dodávke elektriny