Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

17. NEDEĽA CEZ ROK                             25 .7.2021 

 

Liturgické spomienky:

Pondelok:  26.7.2021  - sv. Joachima a Anny, rodičov Prebl. Panny Márie

Utorok:      27.7.2021  - sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Štvrtok:     29.7.2021  - sv. Marty, spomienka

Sobota:     31.7.2021  - sv.Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

 

HERTNÍK              

Pondelok:     8.00  + PAVOL + EVA + VINCENT

Utorok:         16.45 + ZOSNULÍ č. 173

Streda:            7.30 + ZOSNULÍ č. 75

Štvrtok:          8.30 + SÚRODENCI + JUSTÍNA + JOZEF

Piatok:          18.00 + HELENA + FRANTIŠEK + RUDOLF

Sobota:           8.00  ZDRAVIE JUSTÍNA         

                     15.30  SOBÁŠNA NEDEĽNÁ SV. OMŠA    

 

BARTOŠOVCE           

Pondelok:   

Utorok:          18.00  + RODIČIA + STARÍ RODIČIA

Streda:            8.30  + ZOSNULÍ č. 27

Štvrtok:           7.30  ZDRAVIE BARBORA A HELENA

Piatok:        

Sobota:            

                                     

18. NEDEĽA CEZ ROK                            1.8.2021 

 

Sobota:                              

                                                          

HERTNÍK:         15.30  ZA NOVOMANŽELOV

                                                          LUKÁŠ A EDITA 

 

Nedeľa:                              

                                                          

BARTOŠOVCE:   8.00  ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO

                            

HERTNÍK:          10.00  ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO

                                        

                                                          Slávnosť 670. výročia obce

 

  https://www.ke-arcidieceza.sk/files/acac-2021-_29a3065196acd28.pdf                                                                                               

 

Obetovali na kostol:

-  z krstín Stopkových 110,- EUR. Pán Boh zaplať. 

 

Upratovanie kostola 

- rodiny Struková 283, Vargová 336, Poláková 339 a Tomahoghová 1.

 

 

Zbierky:

    

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat

 

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

  

Finančný milodar 15,00 € na rok pre veriaceho Rímskokatolického spoločenstva Hertník od 19. roku života + príjem zo zvončeka, je určený na údržbu, inventár a úhradu nákladov pre kostol a alikvotnú časť fary a farského úradu. V stanovenom poplatku je zahrnutá odmena pre kostolníka a kantora, ktorú veriaci dávali osobne na konci roka.

Milodary veriaci odovzdajú pokladničke nášho spoločenstva

p. Anne Banasovej č. 123, resp. uhradia na učet:

IBAN SK60 0900 0000 0000 8512 1564

(v informácii pre príjemcu uviesť: Meno, Priezvisko a číslo domu)

Veriaci, ktorí si svoje povinnosti plnia v inom spoločenstve (prechodný pobyt), nech to oznámia pani pokladničke.

                                   

 

 Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

                                                  

   

Modlitba:

 

Sv. Katarína, panna a mučeníčka,

pomôž mi napodobňovať tvoju lásku k čistote. Daj mi silu a odvahu v boji proti pokušeniam sveta a nezriadeným túžbam. Pomôž mi milovať Boha celým svojím srdcom a verne Mu slúžiť. Svätá Kataína, skrze tvoje slávne mučeníctvo z lásky ku Kristovi, daj mi vytrvať verne vo svojej viere a vo venosti Bohu, kým žijem tu na zemi. Amen.

 

Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .