Oznam COVID

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Obecný úrad v Hertníku bude od pondelka 4.1.2021 ZATVORENÝ do odvolania na základe vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 , ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia
pri ohrození verejného zdravia:
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby
http://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../ciastka_38_2020.pdf

 

Od 1. januára 2021 sú  pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Tieto bohoslužby je možné streamovať.  Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.

 

Na základe Vyhlášky č. 59 RÚVZ v Bardejove s platnosťou od 23.12.2020 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb. 

pdfs icon Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (23.12.2020) 

 

Vážení občania,
 
vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu na Slovensku, dnes v  Hertníku zasadal krízový štáb a na základe vyhodnotenia zlej situácie a množstva pribúdajúcich pozitívnych prípadov v našej obci v súvislosti s výskytom vírusu Covid 19 vás žiadame o 100 % dodržiavanie nariadení vlády SR. Stretávajte sa prosím len v rámci  rodiny, nevyhnutné návštevy obmedzte, rovnako nákupy realizovať čo najkratšie. Nerobte žiadne iné spoločenské aktivity. Situácia je naozaj veľmi vážna. Chceme zabrániť stratám na životoch a  pristupujeme po dohode s duchovným otcom a po konzultácii s okresným hygienikom k ďalším obmedzeniam. Kostol bude od dnešného dňa otvorený 15 minút pred svätou omšou, ktorá sa skráti na nevyhnutný čas. Žiadame ľudí v karanténe, aby sa správali zodpovedne. Starší občania, ktorí potrebujú nakúpiť, nech poprosia svoju rodinu alebo susedov, v prípade potreby sa môžu obrátiť na obecný úrad. Prispejme všetci svojím zodpovedným správaním k čo najpriaznivejšiemu priebehu tejto vážnej situácie, aby sme ju s Božou pomocou prežili bez vážnejšej ujmy na zdraví a životoch.
 
Starosta obce