Príhovor

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vážení spoluobčania.

Vzhľadom na zhoršenie situácie v štáte ohľadom vírusu COVID – 19, by som vás chcel požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktorými obmedzíme, resp. vylúčime prenos vírusu v rámci našej obce a celého regiónu.

 

Treba dodržiavať hygienické pravidlá ako sú:

- umývanie a dezinfekcia rúk,

- nosenie rúška v objektoch a v exteriéri, kde je vzdialenosť od osoby menej ako 2 m,

- dodržiavanie odstupu.

 

Poprosil by som občanov, ktorí sú, alebo sa dostanú do karantény, aby na to upozornili ľudí, s ktorými sa môžu stretnúť. Ide najmä o služby doručovania poštových zásielok, aby pracovník pošty nebol ohrozený. Taktiež je potrebné, aby tí, ktorí sa dostanú do karantény, prečkali karanténu doma a nenavštevovali priestory a zariadenie, kde je skupina ľudí – obecný úrad, poštu, predajňu potravín, pohostinstvo, kostol a pod.

 

Len dodržiavaním pravidiel predídeme, resp. znížime nákazu a šírenie koronavírusu.