Zmluvy za rok 2011

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

pdf  Zmluva č.1/2011(Zverejnené 9.3.2011), o poskytovaní služieb, OcÚ Hertník a Peter Demo, Penzion Raslavičan

 

pdf  Zmluva č.2/2011 (Zverejnené 9.3.2011), o zvoze a manipulácii odpadu, OcÚ Hertník a Marta Hudáková, Raslavice

 

pdf  Zmluva č.3/2011 (Zverejnené 9.3.2011), o dodávke odpadov podľa katalogu odpadov, Irena Lamancová,Gerlachov a OcÚ Hertník

 

pdf  Zmluva č.4/2011 (Zverejnené 9.3.2011), o zvoze a manipulácii odpadu, Agro Čergov,s.r.o. a OcÚ Hertník

 

pdf Dodatok č. 1 ZoD zo dňa 21.10.2009 k projektu: Lepšie podmienky úpre vzdelanie v Hertníku  (Zverejnené 9.3.2011)

 

pdf  Zmluva č.6/2011 (Zverejnené 9.3.2011), o ochraňovaní majetku štátu, OcÚ Hertník a Obvodný úrad BJ

 

pdf Zmluva č.7/2011  (Zverejnené 11.3.2011), o poskytovaný hromad. údajov z katastra nehnuteľnosti, OcÚ Hertník a Katastrálny úrad v Prešove

 

pdf Zmluva č. 8/2011 (Zverejnené 13.7.2011), o poskytnutí pôžičky

 

pdf Zmluva č. 9/2011 (Zverejnené 13.7.2011), o poskytnutí audítorských služieb

 

pdf Dodatok č. 1/2011 (Zverejnené 13.7.2011), Dodatok č. 1/DZ221101203680101 (Ďalej len "DODATOK") k zmluve o poskytnutí nenávratnéhoo finančného príspevku číslo Z2211012036801 (Ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP")

 

pdf Zmluva č. 11 Zmluva o dielo (uzavretá podľa obchodného zákonníka diel IX)

 

pdf Zmluva č. 12/2011 Zmluva o pôžičke (Zverejnené 3.8.2011)

 

pdf Zmluva č. 13/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR (24.06.2011)

 

pdf Zmluva č. 14/2011 Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastovej mapy č. 68-24-6211/2011

 

pdf Zmluva č. 15/2011 Kúpna zmluva ( zverejnené 20.09.2011)

 

pdf Zmluva č. 16/2011 Zmluva o dielo

 

pdf Zmluva č. 17/2011 Mandátna zmluva

 

pdf Zmluva č. 18/2011 Zmluva o spolupráci č. 9/19/2011, Potravinová Banka Slovenska

 

pdf Zmluva č. 19/2011 Zmluva o dielo (Zverejnené 10.11.2011)

 

pdf Zmluva č. 20/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie (Zverejnené 5.12.2011)

 

pdf Zmluva č. 21/2011 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 OZ (Zverejnené 2.12.2011)