DFS Hertník

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email


Kultúrny život v Hertníku sa oddávna spája s prezentáciou miestneho folklóru. Korene siahajú do roku 1927, keď tu úspešne pôsobila ľudová hudba. Na túto tradíciu nadviazala neskôr aj činnosť ženskej speváckej skupiny, ktorá aktívne pôsobí pri Obecnom úrade od roku 1993 pod umeleckým vedením Ľudovíta Kašprika. Postupne sa k ženám pridali aj muži.

 

Všetkých spojila láska k ľudovej piesni, snaha oživovať staré zabudnuté piesne a tešiť nimi svoje okolie. Veľkým želaním je uchovať krásne šaršiské piesne aj pre ďalšie generácie. Darí sa to napl'ňať vydaním už dvoch zvukových nosičov.

 

1. Ket sebe Hertnicke (2003)

2. Špacirka po Hartňichce (2009)

 

 

1. Ket sebe hertnicke... (CD Ket sebe Hertnicke)

 

2. Už še vecej po Hartňichce, Lastovička ľita (CD Špacirka po Hartňichce)

 

 

V posledných rokoch speváci spolupracujú s ľudovou hudbou pod vedením PhDr. Miroslava Micenku.

 

 

Posledné úspechy:

2014

Členovia domácej folklórnej skupiny sa 4.5.2014 zúčastnili 12. ročníka súťažného festivalu v speve ľudových piesní šarišského regiónu "U Kendicoch vešelo".

Súťažili v kategóriach:

- ženská spevácka skupina

- mužská spevácka skupina

- sólo spev ženský - Katarína Lenártová

- sólo spev mužský - Slavomír Geralský

V každej kategórii bolo 12 - 14 súťažiacich. Radosť bola nesmierna pri záverečnom vyhodnotení, keďže Hertníčania si odnášali 4 x zlato a sólista Slavomír Geralský k zlatu získal aj titul " laureát". Srdečné blahoželanie patrí všetkým členom a ich umeleckému vedúcemu Ľudovítovi Kašprikovi.

 

2010 - Reprezantácia šarišského folklóru v Slovinsku

2010 - 1x striebro, 2x bronz na krajskej folklórnej súťaži

2009 - Úspešné účinkovanie v relácii STV - KAPURA

2009 - 1. miesto na okresnej folklórnej súťaži

 

 

Click image to open!
Click image to open!