Verejné obstarávanie

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

 

pdfs icon Smernica upravujúca postupy pri VO

docs icon Profil verejného obstarávateľa

docs icon Prílohy

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže - Oprava miestnych komunikácií v obcii

 

pdfs iconVýzva - Oprava miestnych komunikácií v obci

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže „Spoločný chodník pre peších a cyklistov"

 

pdfs icon Výzva - Spoločný chodník pre peších a cyklistov

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

pdfs iconVýzva na predloženie ponuky 

 

pdfs iconOprava chodníka s asfaltovým krytom    pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconZáznamy z prieskumu trhu

 

 

Zateplenie a výmena okien Domu služieb Hertník

 

pdfs iconPoverenie - Zateplenie a výmena okien Dom služieb Hertník

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconZápisnica z vyhodnotenie ponúk

 

 

Prestavba vstupných priestorov sály obec Hertník

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu 

 

pdfs iconCenové ponuky

 

 

Oprava strechy - Požiarná zbrojnica Hertník

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

 

Nákup materiálu pre DPO Hertník

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

 

Rozšírenie miestnych komunikácií v obci Hertník

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

 

Obnova chodníka oproti škole

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu č.1

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu č.2

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVýzva

 

 

Revitalizácia verejných priestranstiev

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

 

 

Výmena parkiet v sále kultúrneho domu Hertník

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 Požiarna zbrojnica prístavba, rekonštrukcia

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Oporný múr Hertník

 

pdfs iconVýzva

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Revitalizácia verejných priestranstiev

pdfs iconVýzva

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Oplotenie cintorína I.etapa

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Oprava kaplnky sv. Kríža v Hertníku

 

pdfs iconVýzva

 

 

Turistická ubytovňa v obci Hertník     (Zverejnené 15.10.2020)

 

pdfs iconVýzva 

 

pdfs iconRozpočet

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconObálky

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Odstránenie krytiny na Dome služieb

 

pdfs iconVýzva 

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Výmena krytiny na Dome služieb v Hertníku

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Konvektomat

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs icon Vyhodnotenie prieskumu trhu

 

 

Nákup materiálu na výstavbu chodníka C-KN 1685-101

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

Práce pri výstavbe chodníka C-KN 1685/101 v Hertníku

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťažec

 

 

Materiál DHZ

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Nákup záhradného traktora

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Zemné a betonárske práce na technickej učebni v Hertníku

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Dodávka el. energie pre obec Hertník

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Dodávka stavebného materiálu na tech. učebňu v Hertníku

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Výroba a montáž okien na tech. učebňu v Hertníku

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconCenové ponuky

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

 

 

Prístavba chaty - Koliba Hertník

 

pdfs iconVýzva

 

pdfs iconKrycí list rozpočtu 

 

pdfs iconZáznam z prieskumu trhu

 

pdfs iconVyhodnotenie verejnej súťaže

 

pdfs iconCenové ponuky