Obec Hertník - Aktuality

 

Príhovor

Streda, 30 Spetember 2020 12:39

Vážení spoluobčania.

Vzhľadom na zhoršenie situácie v štáte ohľadom vírusu COVID – 19, by som vás chcel požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktorými obmedzíme, resp. vylúčime prenos vírusu v rámci našej obce a celého regiónu.

 

Treba dodržiavať hygienické pravidlá ako sú:

- umývanie a dezinfekcia rúk,

- nosenie rúška v objektoch a v exteriéri, kde je vzdialenosť od osoby menej ako 2 m,

- dodržiavanie odstupu.

 

Poprosil by som občanov, ktorí sú, alebo sa dostanú do karantény, aby na to upozornili ľudí, s ktorými sa môžu stretnúť. Ide najmä o služby doručovania poštových zásielok, aby pracovník pošty nebol ohrozený. Taktiež je potrebné, aby tí, ktorí sa dostanú do karantény, prečkali karanténu doma a nenavštevovali priestory a zariadenie, kde je skupina ľudí – obecný úrad, poštu, predajňu potravín, pohostinstvo, kostol a pod.

 

Len dodržiavaním pravidiel predídeme, resp. znížime nákazu a šírenie koronavírusu.

 

   

Urobme to v roku 2020 INAK...alebo Dušičky po novom

 

dusicky1                                                                                                                                       

Blížia sa „Dušičky“, blíži sa Sviatok všetkých svätých. Správcovia cintorínov urobia všetko pre to, aby pietne miesta boli pripravené na naše návštevy, aby dokázali, že sa o cintorínske priestory celý rok náležite starajú. Veľmi im v tom my všetci nepomáhame, ba priam dalo by sa povedať, že im to poriadne sťažujeme a možno, ani si neuvedomujúc, robíme z miesta „posledných rozlúčok a odpočinku“ miestom plným odpadu.

 

Čítať ďalej...

   

Obnovenie vyučovania

Štvrtok, 15 Október 2020 19:14

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že od pondelka (19.10.2020) prechádza opäť na prezenčné vzdelávanie na I. a II. st. ZŠ. V karanténe ostávajú len tí žiaci z Osikova, ktoí majú súrodencov na 1. stupni v ZŠ Osikov. Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

 

Podmienky nástupu detí a žiakov do školy:

Žiak odovzdá v pondelok rráno - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Žiaci absolvujú ranný filter - meranie teploty a dezinfekciu rúk v prípade, že má žiak nariadenú karanténu, rodič je povinný nahlási to t. učiteľke

   

Usmernenie o registrácii chovov ošípaných

Utorok, 13 Október 2020 07:26

 

pdfs iconAMO leták                                                                                                                     

pdfs iconUsmernenie AMO - registrácia chovov

pdfs iconPostup registrácie chovov
pdfs iconUsmernenie leták RCH
pdfs iconRCH Príloha č.1
pdfs iconRCH Príloha č.2

 

   

Oznam

Utorok, 29 Spetember 2020 15:25

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa 

 

prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok) 

 

a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. 

 

Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí, miest s veľkým počtom ľudí, krúžkov, ZUŠ. Je potrebné minimalizovať osobné kontakty. 

 

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie aktuálneho diania a webovej stránky našej školy, na ktorej budeme potrebné informácie aktualizovať.

                   

Mgr. Zuzana Jurčišinová

riaditeľka školy

   

Pozvánka

Pondelok, 28 Spetember 2020 08:26

pozvánka hertník

   

Strana 9 z 43