Obec Hertník - Aktuality

Oznam

Piatok, 09 Apríl 2021 12:23

 
 
 Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021
 
 
  
✅ od 12. 4. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ
✅ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo o prekonaní tohto ochorenia.
✅ V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň
✅ Vyučovanie na I. stupni bude pokračovať podľa upraveného rozvrhu hodín a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení.
✅ Žiaci II. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.
✅ Testovanie rodičov a zamestnancov školy bude prebiehať v Hertníku dňa 9. 4. 2021 (piatok). Vyhradený čas pre rodičov a zamestnancov školy - od 15.00 - 16.00 hod., pre ostatných občanov - od 16.00 - 18.00 hod.

 

 

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Piatok, 26 Marec 2021 15:23

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne od 12. apríla do 30. apríla 2021

 

  

 

Zápis prebieha podaním prihlášky:

 

  • Prostredníctvom elektronického formulára (formulár na stiahnutie na www.zshertnik.sk) a následným odoslaním na e-mail:  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .
    Papierovou formou – formulár si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami je potrebné ho doručiť na sekretariát v budove ZŠ (alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na oplotení pri vstupe do budovy ZŠ). Všetky kontakty budú prebiehať za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.
   

Veľká noc

Velka noc blahozelanie 2021

   

Informácie k nástupu detí a žiakov ZŠ s MŠ Hertník

Piatok, 26 Marec 2021 15:21

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom detí MŠ, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a pre potrebu dezinfekcie priestorov MŠ
bude prevádzka MŠ v čase veľkonočných prázdnin (od 1.4. – 6.4.2021) prerušená.
 
 
✅ Plánovaný nástup detí do MŠ je po veľkonočných prázdninách – 7. 4. 2021 (streda).
✅ Naďalej platí povinnosť odovzdať Čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu.
✅ Antigénové testovanie v obci Hertník sa dňa 2.4.2021 neuskutoční, testovanie si musí zabezpečiť každý individuálne.
  
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov ZŠ, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 bude výchovno-vzdelávací proces prebiehať nasledovne:
29.3. – 31.3.2021 dištančné vyučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
1.4. – 6.4.2021 veľkonočné prázdniny
7.4. – 9.4.2021 dištančné vyučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
 
✅ Predpokladaný nástup žiakov I. st. ZŠ – 12. 4. 2021.
Naďalej platí povinnosť odovzdať Čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu.
✅ Antigénové testovanie v obci Hertník sa uskutoční dňa 9. 4. 2021.
✅ Obnovenie prezenčného vyučovania na II. stupni ZŠ závisí od regionálneho covid automatu.
Predpokladá sa, že ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku;
v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa ZŠ.
✅ Záujem o testovanie kloktaním budeme zisťovať po veľkonočných prázdninách.

 

   

Oznam

Piatok, 19 Marec 2021 21:57

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.
  
  
 
✅ Žiaci 1. st. budú od 22. 3. 2021 vzdelávaní dištančne (každá trieda sa riadi pokynmi svojej triednej učiteľky).
✅ Prevádzka MŠ a výchovno-vzdelávací proces detí MŠ pokračuje riadne v prezenčnej forme.
   

Vakcinácia líšok

Utorok, 16 Marec 2021 16:15

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 6. apríla 2021 až do 18. apríla 20121 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs iconOznam

   

Sčítanie obyvateľstva

Streda, 03 Marec 2021 13:12

 

Vážení spoluobčania,


chcem vám pripomenúť, že do konca marca je potrebné sa elektronicky sčítať. Poprosil by som vás, kto sa ešte nesčítal, nech tak urobí ak má k tomu možnosť. Ak nie, nech požiada príbuzných, alebo to oznámi na obecný úrad a ten zabezpečí asistenta, ktorý vás potom kontaktuje a sčíta. Sčítanie sa robí k 1.1.2021, to znamená, že je potrebné sčítať aj osoby, ktoré zomreli po 1.1.2021. Toto sčítanie má vplyv aj na prísun podielových daní do obce v budúcich rokoch, takže každý sčítaný občan s trvalým pobytom je dôležitý. K 18.3.2021 bolo sčítaných 93,48 % osôb.  

 

Ďakujem.

Starosta obce 

   

Strana 6 z 43