Obec Hertník - Aktuality

400. výročie posviacky kostola

Sobota, 18 Február 2012 17:00

Dňa 29. 01. 2012  o 10:30 hod. sa svätou omšou začali oslavy 400. výročia posviacky miestneho kostola, ktorý je zasvätený svätej Kataríne Alexandrijskej. Svätú omšu celebroval Msgr. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, ktorý v homílií svätej omše poukázal na dôležitosť kostola v živote človeka.

 

Čítať celý článok...

 

Pamiatka na 400. výročie posviacky kostola

Piatok, 27 Január 2012 21:27

V nedeľu sa v Hertníku uskutoční slávnosť pri príležitosti 400. výročia posviacky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Slúžiť svätú omšu bude Mons. Alojz Tkáč.

 

   

Voľba hlavného kontrolóra Obce Hertník

Piatok, 20 Január 2012 20:53

Obecné zastupiteľstvo Obce Hertník v zmysle uznesenia č. 1/2012 zo dňa 19.01.2012, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Hertník.

Čítať celý článok...

   

Prechod Čergovským pohorím

Piatok, 20 Január 2012 21:17

KST organizuje 44. ročník zimného prechodu Čergovským pohorím dňa SOBOTA 28. 01. 2012.

 

 

 

 

Čítať celý článok...

   

Turnaj v stolnom tenise

Piatok, 13 Január 2012 23:24

Dňa 09.01.2012 sa v sále KD Hertník uskutočnil už v poradí 23. ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Hertník. Účastníci turnaja boli rozdelení do troch vekových kategórií.


Čítať celý článok...

   

VIII. majstrovstvá obce Hertník v mariáši

Piatok, 13 Január 2012 23:02

Dňa 6.1.2012 sa v Hertníku uskutočnili už v poradí ôsme majstrovstvá obce v mariáši. Starosta obce Ing. Jozef Kapec, pod ktorého záštitou sa konali tieto majstrovstvá, privítal 36 hráčov z 9 miest a obcí prešovského kraja. Bol to doteraz najvyšší počet zúčastnených hráčov.  

Čítať celý článok...

   

Zberový kalendár separovaného odpadu 2012

Streda, 11 Január 2012 13:35


Pridali sme aktuálny kalendár zberu separovaného odpadu pre rok 2012 s prehľadne vyznačenými dňami zberu. Kalendár je vo forme JPG súboru, čiže je možné si ho stiahnuť a vytlačiť alebo uložiť.

Zberový kalendár separovaného odpadu pre rok 2012 

   

Strana 38 z 39