Obec Hertník - Aktuality

Informácie k nástupu detí a žiakov ZŠ s MŠ Hertník

Piatok, 26 Marec 2021 15:21

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom detí MŠ, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a pre potrebu dezinfekcie priestorov MŠ
bude prevádzka MŠ v čase veľkonočných prázdnin (od 1.4. – 6.4.2021) prerušená.
 
 
✅ Plánovaný nástup detí do MŠ je po veľkonočných prázdninách – 7. 4. 2021 (streda).
✅ Naďalej platí povinnosť odovzdať Čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu.
✅ Antigénové testovanie v obci Hertník sa dňa 2.4.2021 neuskutoční, testovanie si musí zabezpečiť každý individuálne.
  
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov ZŠ, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 bude výchovno-vzdelávací proces prebiehať nasledovne:
29.3. – 31.3.2021 dištančné vyučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
1.4. – 6.4.2021 veľkonočné prázdniny
7.4. – 9.4.2021 dištančné vyučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
 
✅ Predpokladaný nástup žiakov I. st. ZŠ – 12. 4. 2021.
Naďalej platí povinnosť odovzdať Čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu.
✅ Antigénové testovanie v obci Hertník sa uskutoční dňa 9. 4. 2021.
✅ Obnovenie prezenčného vyučovania na II. stupni ZŠ závisí od regionálneho covid automatu.
Predpokladá sa, že ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku;
v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa ZŠ.
✅ Záujem o testovanie kloktaním budeme zisťovať po veľkonočných prázdninách.

 

 

Oznam

Piatok, 19 Marec 2021 21:57

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.
  
  
 
✅ Žiaci 1. st. budú od 22. 3. 2021 vzdelávaní dištančne (každá trieda sa riadi pokynmi svojej triednej učiteľky).
✅ Prevádzka MŠ a výchovno-vzdelávací proces detí MŠ pokračuje riadne v prezenčnej forme.
   

Vakcinácia líšok

Utorok, 16 Marec 2021 16:15

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 6. apríla 2021 až do 18. apríla 20121 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs iconOznam

   

Sčítanie obyvateľstva

Streda, 03 Marec 2021 13:12

 

Vážení spoluobčania,


chcem vám pripomenúť, že do konca marca je potrebné sa elektronicky sčítať. Poprosil by som vás, kto sa ešte nesčítal, nech tak urobí ak má k tomu možnosť. Ak nie, nech požiada príbuzných, alebo to oznámi na obecný úrad a ten zabezpečí asistenta, ktorý vás potom kontaktuje a sčíta. Sčítanie sa robí k 1.1.2021, to znamená, že je potrebné sčítať aj osoby, ktoré zomreli po 1.1.2021. Toto sčítanie má vplyv aj na prísun podielových daní do obce v budúcich rokoch, takže každý sčítaný občan s trvalým pobytom je dôležitý. K 18.3.2021 bolo sčítaných 93,48 % osôb.  

 

Ďakujem.

Starosta obce 

   

Parkovanie áut

Piatok, 12 Február 2021 17:29

Vyzývame občanov, aby autá neodstavovali na okraji miestnych komunikácií, ale vo svojich dvoroch, nakoľko je problém s odhŕňaním snehu.

 

V prípade nerešpektovania tejto výzvy celá ulica NEBUDE odhrnutá a zároveň majiteľovi bude udelená finančná pokuta podľa platného VZN obce.

 

   

PF 2021

PF 2021

   

Zmena CP

Štvrtok, 31 December 2020 18:32


Nový cestovný poriadok:
https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14                                                           

 

 

   

Strana 3 z 40