Obec Hertník - Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu

Nedeľa, 26 Máj 2019 23:30

pdfs iconVoľby do EÚ - zápisnica                                                                           

 

 

 

 

Deň matiek 2019

Pondelok, 01 Apríl 2019 20:55

den matiek 2019

   

Pešia túra

Streda, 24 Apríl 2019 15:05

KST Hertník Vás pozýva dňa 28.04.2019 (NEDEĽA) na pešiu túru. 

TRASA: Hertník - Priehyba a späť s možnosťou pokračovať na Čergov a po ceste do Hertníka. Odchod od rybníka o 10:00 hod

   

Zápis detí do MŠ

Piatok, 12 Apríl 2019 14:31

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 29.4. – 10.5.2019 v čase od 7.30 – 15.00 hod. na sekretariáte v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K nahliadnutiu je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa. Tlačivá žiadostí si rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom  doručené do 30. mája 2019.

                                                                             Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                    riaditeľka školy

 

   

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Piatok, 12 Apríl 2019 14:25

pdfs iconOznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"                         

 

   

Návrh záverečného účtu

Piatok, 05 Apríl 2019 09:24

pdfs icon Záverečný účet obce Hertník za rok 2018                                                                         

 

   

Zber papiera 2019

Utorok, 09 Apríl 2019 13:20

Zber papiera 2019

   

Strana 19 z 43