Sväté omše

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

2. Pôstna nedeľa                                       28.2.2021 

   

Liturgické spomienky:

 

  

HERTNÍK              

Pondelok:    7.15 + ZOSNULÍ č. 10

Utorok:         

Streda:          17.30 ZA RUŽENCOVÉ BRATSTVO / Adoráca

Štvrtok:         10.00  POHREB + KAROL SEMANEK

                16.15  + MÁRIA TUHRINOVÁ pohrebná

Piatok:          17.30  ZA BRATSTVO B. SRDCA

Sobota:           9.15  ZDRAVIE RADOSLAV (40) / Fatimská

         

BARTOŠOVCE           

Pondelok:      8.15  + ZOSNULÍ č. 184

Utorok:          17.30  + IMRICH č. 232

Streda:          16.15  ZDRAVIE ANNA A MAGDALÉNA

Štvrtok:         17.30  + ZOSNULÍ č. 65 / Adorácia

Piatok:          16.15  + JOZEF MAJIRSKÝ pohrebná

Sobota:           8.00  ZDRAVIE RODINY č. 87 

                                                 

3. Pôstna nedeľa                                          7.3.2021 

 

Nedeľa:                              

 

BARTOŠOVCE:   9.00  ZDRAVIE JÁN  (40)

 

HERTNÍK:          10.30  ZDRAVIE MÁRIA S ROD. / Krst

                                                    

 

ZBIERKY:

   

 

Obetovali na kostol:

- z pohrebu p. Jána Tarasovitša 100,- EUR. Pán Boh zaplať.

 

 Spovedám pred, alebo po sv. omši.

 

Upratovanie kostola 

- Nebude

 

Finančný milodar 15,00 € na rok pre veriaceho Rímskokatolického spoločenstva Hertník od 19. roku života + príjem zo zvončeka, je určený na údržbu, inventár a úhradu nákladov pre kostol a alikvotnú časť fary a farského úradu. V stanovenom poplatku je zahrnutá odmena pre kostolníka a kantora, ktorú veriaci dávali osobne na konci roka.

Milodary veriaci odovzdajú pokladničke nášho spoločenstva

p. Anne Banasovej č. 123, resp. uhradia na učet:

IBAN SK60 0900 0000 0000 8512 1564

(v informácii pre príjemcu uviesť: Meno, Priezvisko a číslo domu)

Veriaci, ktorí si svoje povinnosti plnia v inom spoločenstve (prechodný pobyt), nech to oznámia pani pokladničke.

                                   

Kostoly od 1. januára bez veriacich

 

Od 1. januára 2021 sú  pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Tieto bohoslužby je možné streamovať.  Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.

https://www.ruvzbj.sk/aktuality.files/2020/ciastka_32_2020.pdf

  1. 1.Sv. omše budú streamovo prenášané – naživo cez yotube kanál v Bartošovciach, aj v Hertníku.
  2. 2.Platia najprísnejšie opatrenia. Nebude ani možnosť prísť na sv. príjímanie po sv. omši. Prijímame duchovným spôsobom. Stále platí dišpenz od povinnosti byť na sv. omši v nedele a v prikázané sviatky.
  3. 3.Sv. omšu slúži iba kňaz s nevyhnutnou asistenciou, ktorá zabepečí liturgický a technický – on line prenos bohoslužby.
  4. 4.Kostoly budú otvorené na súkromnú modlitbu za prísneho dodržiavanie hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia, v prípade možného kontaktu 2 m odstup).
  5. 5.Domy (príbytky) sa nebudú svätiť na Zjavenie Pána. Sv. voda sa požehná pri slávnosti a včas budete informovaní o spôsobe doručeniasvätenej vody. V rámci „trojkráľovej liturgie“ (modlitby, ktoré boli v sakristii) hlava rodiny požehná príbytok – pokropí sv. vodou.                                 

 

V decembrovom čísle časopisu Ruženec je znovu od Dominikanov - Odporúčanie pre členov Živého ruženca - aby sa až do odvolania nezúčastňovali na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca a nevymieňali si tajomstvá ruženca. 
Odporúčajú - aby sme sa na 1. nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v modlitbe duchovne zjednotili v súkromí svojho domova s ostatnými členmi svojho RB a pomodlili sa svoje tajomstvo ruženca. 
Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlime, nám zostáva po celú dobu tohto odporúčania.  

 

 

Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/kostoly-od-16-novembra-otvorene-do-polovicnej-kapacity- 

                                                    
   

Modlitba:

 

Sv. Katarína, panna a mučeníčka,

pomôž mi napodobňovať tvoju lásku k čistote. Daj mi silu a odvahu v boji proti pokušeniam sveta a nezriadeným túžbam. Pomôž mi milovať Boha celým svojím srdcom a verne Mu slúžiť. Svätá Kataína, skrze tvoje slávne mučeníctvo z lásky ku Kristovi, daj mi vytrvať verne vo svojej viere a vo venosti Bohu, kým žijem tu na zemi. Amen.

 

Zoznam kurátorov Hertník:                  Zoznam kurátorov Bartošovce:

1. Marián Kozma                                   1. Martin Lazur

2. Štefan Harčarufka, st.                        2. Jozef Gutt

3. Ing. Rudolf Palša                               3. Pavol Gerčák

4. Ladislav Kurty                                   4. Stanislav Lazúr

5. Peter Majirský                                  5. Jozef Jutka č. 169

  

 

Informácie o finančných milodaroch posielajte na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .