Veľká noc

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl Vám zo srdca praje starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.

 

velka noc 2022