Zákaz jazdenia po poľnohospodárskych pozemkoch

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Agro Čergov s.r.o., Raslavice s okamžitou platnosťou ZAKAZUJÚ jazdenie po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v katastri obce Hertník. Akékoľvek porušenie tohto zákazu bude nahlásené polícii. Upozorňujeme, že v § 305, odsek 2 Trestného zákona tzv. farmárskeho zákona sa hovorí: „Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

 

Ďalej vyzývame občanov, aby nevyvážali žiadny odpad na poľnohospodárske a lesné pozemky mimo obce, ale zlikvidovali ich v zmysle zákona o odpadoch.