Oznámenie o vyhlásení chrípkových prázdnin

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 11. 02. – 14. 02. 2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny pre deti materskej školy a žiakov základnej školy v súlade s Rámcovým plánom opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky. Nástup detí do materskej školy a žiakov do základnej školy je dňa 17. 02. 2020 (pondelok). Zrušená je mimoškolská záujmová činnosť (krúžky). V prevádzke nebude ani školský klub detí ani školská jedáleň. Stravníci budú zo stravy odhlásení automaticky.