Pozvánka na OZ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Obecné zastupiteľstvo  a starosta obce Hertník Vás dňa    9. januára 2020 pozývajú na verejnú schôdzu, kde bude zhodnotený uplynulý rok a predložený plán na ďalšie obdobie. Začiatok schôdze o 18.00 hod v sále kultúrneho domu.