Oznam

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vážení spoluobčania.

 

Správa a údržba ciest PSK oznamuje, že dňom 12.11.2019 začína s rekonštrukciou cesty č. III/3491 a III/3493. Sú to cesty, ktoré prechádajú okolo cintorína smerom na Bardejov a na Bartošovce. Začiatok prác je v časti pri cintoríne v obci Hertník výstavbou kruhového objazdu a pri odbočke na Čergovskú ulicu znížením vozovky a následným položením asfaltu. Počas rekonštrukčných prác bude znížená rýchlosť a označenie prenosnými dopravnými značkami. 

 

Preto chcem poprosiť občanov o zvýšenú opatrnosť pri prechode okolo týchto miest. Verím, že budeme trpezliví a budeme rešpektovať značenie, ktoré bude pri prechodoch, nakoľko po rekonštrukcii sa zvýši bezpečnosť v obci a tiež sa skultúrni verejné priestransto v tejto časti obce.

 

Ďakujem za pochopenie.

 

Ing. Jozef Semanek

starosta obce.