Oznam - Vývoz TKO

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Spoločnosť KOSIT, ktorá  vyváža TKO z našej obce oznamuje občanom, že je potrebné ráno v deň vývozu TKO vyložiť smetné nádoby  pred bránu, nakoľko pracovníci  spoločnosti KOSIT nemôžu vstupovať  na súkromný pozemok. Občanom, ktorí nebudú mať vyložené smetné nádoby  pred bránou nebude  odpad vyvezený. Je to požiadavka spoločnosti KOSIT a obec nemá možnosť túto požiadavku ovplyvniť nakoľko vlastníkom skládky, kde sa vyváža odpad je tiež spoločnosť KOSIT. Preto je potrebné túto požiadavku rešpektovať.