Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Východoslovenská distribučná, a.s výzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

pdfs iconVýzva