Nakladanie s odpadmi v obci

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na platnosť nových zákonov o nakladní s odpadmi Vám posielam informácie ako nakladať s odpadmi:

TRIEDENÝ ODPAD: podľa kalendára, ktorý ste dostali a je zverejnený aj na stránke obce

KOMUNÁLNY ODPAD: každé 2 týždne (podľa kalendára)

Za každé vrece pri zbernej nádobe obec platí 0,54 €, preto je potrebné naplniť najprv zbernú nádobu a až v krajnom prípade dávať k nádobe vrece

VÄČŠÍ KOMUNÁLNY ODPAD - je možné dať do kontajnera v areáli ČOV po dohode s pracovníkom (mobil: 0903489482 Miroslav Kozaček). Zákaz vynášať odpad okolo potokov a rôznych kríkov

KONÁRE - po nahlásení na OcÚ vám obec zdrví na vašom pozemku (4,- EUR / polhodina práce), nemáte náklady na odvoz konárov

STAVEBNÝ ODPAD – jeho vývoz koordinuje Obec, preto je potrebné zavolať na OcÚ a budete usmernení, ako naložiť s odpadom


Podľa nového zákona výška poplatku za uloženie odpadu na skládke závisí od množstva vytriedeného odpadu : vytriedený odpad (plasty, kovy, papier, PET fľaše) / komunálny odpad x 100 = %, podľa toho je výška poplatku - čím je % vyššie, tým je cena nižšia. Preto je potrebné čím viac odpad triediť. Oproti doterajšiemu poplatku za uloženie odpadu sa cena zvýšila podľa vytriedenia od 150 % až do 250 %.

 

Chcem Vás poprosiť, aby sme uvedené pravidla dodržiavali, a tým pomohli obci, sebe a hlavne životnému prostrediu.

Ing. Jozef Semanek

starosta obce