Zápis detí do MŠ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 29.4. – 10.5.2019 v čase od 7.30 – 15.00 hod. na sekretariáte v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K nahliadnutiu je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa. Tlačivá žiadostí si rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom  doručené do 30. mája 2019.

                                                                             Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                    riaditeľka školy