Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove upozorňuje občanov na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 pdfs iconViac informácií tu